Lời bài hát Chuyen nguoi dan ba 2000 nam truoc

Ca sĩ: Trung Don

Chuyện người đàn bà 2000 năm trước áo rách tả tơi xác thân mệt nhoài

Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tich hằn thân... Vì đâu? vì đâu? vì đâu nên tội tình mang

nhục hình. Vì yêu! tội yêu! tội tình yêu

Đoạn người cổ thành vây chặt khu phố thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm nhìn người đàn bà

đang trực đợi chết. Đống đá ngổn ngang! chờ ai ? chờ tay người ném chết một người không hận thù

Người ơi! Vì đâu đọa đày nhau !?! Ai... người vô tội ? Ai...người không tội? Hãy mạnh tay ném đá,

ném đá ném trước đi còn...đợi gì? Ai.. người vẹn toàn ? Ai... người trong sạch? Còn chờ chi ném

chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sách cổ đã ghi: "

Đống đá còn nguyên " vì người vô tội? hay người giả dối, thê giới giả nhân? Chào thua! Người ơi !

Tình ơi! ai tội đồ! Ai tỉnh ngộ?người ơi! đời ơi! cũng vậy thôi?


Lời các ca khúc liên quan