Lời bài hát Cảnh Khổ Vô Thường

Ca sĩ: THANH NGÂN

Trong kiếp sống nhân sinh không ai không tránh khỏi quy luật vô thường sanh diệt, trẻ đó già đây, tương phùng rồi ly, biệt ngộ được vạn pháp vốn giai không vô thường vô ngã
Ta hãy tìm phương ra khỏi ngục tù sanh tử, qua bờ giải thoát vượt biển trầm luân.

Ôi kiếp sống nhân sinh sao nhiều đau khổ, đảo bởi vô thường thay đổi thân và sanh tử bệnh đau,
Khi cầu không như ý muốn, ta thương người thân bỗng lại chia lìa cảnh ưu buồn oan trái thị phi mang ngũ uẩn này sao lắn sầu bi
Gió mây ơi cho tôi gửi lời tâm sự nhắn nhủ cùng thế nhân mau thức tỉnh tu hành, hãy sớm ngộ ra Duyên ngã trên đời, cõi vô thường hợp tan tan hợp kiếp con người như mộng ảo phù du cả vinh hoa say đắm khổ thân,
ôm danh lợi lao tâm khổ trí bóng của thời gian vùn vụt qua nhanh, Ôi mái tóc xanh nay đổi màu xương trắng,
cõi đời ngẫm lại có gì đâu tuổi trẻ xuân xanh kế bạc đầu, vạn vật tùy duyên luôn biến đổi, Bao lần biển cạn hóa nương dâu ngẫm lại thế nhân sống 70 là diễm phúc nghĩ kiếp nhân sinh trăm tuổi có bao người.
Ai cũng như ai một thân khổ trên đời, hễ sanh ra ắt có ngày tử biệt khi tao phùng có lúc chia ly, Mang thân người lão bệnh có xá chi thân cát bụi cũng trở về cát bụi nơi cõi cục trò đời dâu bể,Chốn hồng trần thì biển khổ mênh mông,
Hãy tháo mở xích siềng vượt thoát biển luân hồi
Hỡi tất cả bạn hiền mau tìm chân lý lo tu
Ngộ đời khuyến giả phù du sanh tử chỉ tắt hơi
Tất cả để lại đời còn duyên nghiệp mang theo
Nếu giống ác đem gieo thì quả khổ vô cùng sanh tử luân hồi ôi ngán ngẩm dường bao
Dù biển có bao la nhưng thuyền quay đầu thì sẽ về tới bến,
Một khi nhìn lại tâm ta thì dâm vọng sẽ phơi bày vọng tưởng đảo điên đêm tối thêm dài lửa tham sân đốt rừng phức đức
Tâm hận thù vùi lấp giống từ bi, bởi vô minh tạo lưới nghiệp mê si
Nên ràng buộc làm mờ đi nhuệ trí, tham sân si khác nào thuốc độc đã giết đời ta sanh tử bao lần,
Chiếc áo phong trần xin xếp lại, tìm phương giải thoát nghiệp trần ai, bao năm chen lộn trường danh lợi thất bại thành công biết mấy lần,
Nay thứ tỉnh tìm về chánh đạo, mượn nước thiền rửa sạch buổi vô minh,
Niệm Di Đà giữ trọn đức tin
Nguyện mãn kiếp vãng sinh Tịnh độ
Nương thuyền từ vươt qua bể khổ, ráng lo tu đắc đạo cứu muôn loài,
Lòng thành nhắn nhủ thế nhân
Tử sanh sanh tử tính bằng tắt hơi
Cõi trần biển khổ chơi vơi
Chi bằng niệm phật nguyện về Tây Phương.


Lời các ca khúc liên quan