Lời bài hát Cachiusa

Ca sĩ: Nhạc Beat

lời 1 : Dòng sông xưa rừng táo trắng hoa nở đôi bờ .
Lặng lờ trôi mặt nước đã loang sương mờ.
Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa .
Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoa .
Kìa bóng ai thấp thoáng đó chính Ca-chiu-sa .
Giữa trời mây dòng sông nắng tươi chan hoa .
lời 2 : Gửi về ai lời hát thiết tha từ xóm làng .
Từ bờ sông gửi tới cánh chim đại bàng .
Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng .
Chồn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày .
Người chiến sĩ mến thương có hay chăng tấm lòng .
Chốn làng quê rằng ai nhớ mong đêm ngày .


Lời các ca khúc liên quan