Lời bài hát Các bạn đứng nghiêm

Ca sĩ: Gỗ Lim

Này em bé trai, này em bé gái, em đứng sang phải, em đứng sang trái! MAU LÊN!!!!!
Này em bé trái, này em bé gai, em rơi trong rọ, em rơi ra ngoài.
Em đứng hàng trên, em đứng hàng dưới, em không vẹo người, em không được cười. NGHE CHƯA??!!!
HỌC SINH!!!
Trật tự...

(Dồn hàng)....dồn băng qua hố
(Dồn hàng)....dồn leo lên trên ghế
(Dồn hàng)....dồn mau lên em bé
(Dồn hàng)....em rơi mất xăng đan rồi...

(Các bạn đứng nghiêm) x4

Này em thấp thấp, này em cao cao, em tóc dài dài, em tóc ngắn ngắn. LÊN ĐÂY!!!!!
Này em bé trái, này em bé gai, em rơi trong rọ, em rơi ra ngoài, em ơi.
Em không được nói, em không được cười, em đứng làm gì, sao em vẹo người?

(Dồn hàng)....dồn băng qua hố
(Dồn hàng)....dồn leo lên trên ghế
(Dồn hàng)....dồn mau lên em bé
(Dồn hàng)....em rơi mất xăng đan rồi...

(Dồn hàng)....dồn băng qua hố
(Dồn hàng)....dồn leo lên trên ghế
(Dồn hàng)....dồn mau lên em bé
(Dồn hàng)....em rơi mất xăng đan rồi...

(Các bạn đứng nghiêm) x8


Lời các ca khúc liên quan