Lời bài hát Bạn Ơi Nơi Đâu

Ca sĩ: Window

Rock Sơn đănq nhạc zậy thì TyO đănq lời nhak...

BẠN ƠI NƠI ĐÂU
Nhạc ngoại lời việt: Ty Phong
Singer: Window Band
Bao ngày qa lời ca chìm trong giấc mơ và tôi chờ monq pạn đến nơi đây cùng tôi hòa ca where have you gone...
Rồi mai nhịp tim rộn vang hòa theo giấc mơ mà ta từq mơ bạn hãy vui lên vì bao lời ca where have you gone...
Where have you gone..... Vanq khúc nhạc mà ta sẽ ngân nga...
Where have you gone..... Sưỡi ấm lònq cùnq bao giấc mơ qa...
* THE END *
TyO Anh TrưỜng HKTM THE FIVE


Lời các ca khúc liên quan

Lời bài hát khác bởi Window