Lời bài hát được hát bởi Yumi Matsutoya

Yumi Matsutoya