Lời bài hát được hát bởi Yuki Huy Nam Remix DJ Kiên Đz

Tiêu đề
Sáng tác bởi