Lời bài hát được hát bởi Young Bin

Tiêu đề
Sáng tác bởi