Lời bài hát được hát bởi Yến Ngọc

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Yến Ngọc