Lời bài hát được hát bởi Yang Chen Gang

Tiêu đề
Sáng tác bởi