Lời bài hát được hát bởi Yamamoto Megumi

Tiêu đề
Sáng tác bởi