Lời bài hát được hát bởi Ý Lan ft. Vũ Khanh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Ý Lan ft. Vũ Khanh