Lời bài hát được hát bởi Xuân Nghĩa

Tiêu đề
Sáng tác bởi