Lời bài hát được hát bởi X Japan

Tiêu đề
Sáng tác bởi

X Japan