Lời bài hát được hát bởi Vũ Song Vũ (Vũ Thành Vũ)

Tiêu đề
Sáng tác bởi