Lời bài hát được hát bởi Vũ Quốc Việt

Vũ Quốc Việt