Lời bài hát được hát bởi Vũ Linh ft. Tài Linh ft. Thanh Tòng ft. Thoại Mỹ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Vũ Linh ft. Tài Linh ft. Thanh Tòng ft. Thoại Mỹ