Lời bài hát được hát bởi Vũ Hòa

Tiêu đề
Sáng tác bởi