Lời bài hát được hát bởi việt hoàn-thanh hằng.

Tiêu đề
Sáng tác bởi