Lời bài hát được hát bởi Vienna Teng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Vienna Teng