Lời bài hát được hát bởi Vicky Zhao

Tiêu đề
Sáng tác bởi