Lời bài hát được hát bởi Vicky Zhao (Zhao Wei) - Triệu Vy

Tiêu đề
Sáng tác bởi