Lời bài hát được hát bởi Văn Tăng - Hoàng Hiệp

Tiêu đề
Sáng tác bởi