Lời bài hát được hát bởi Vân Quỳnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Vân Quỳnh