Lời bài hát được hát bởi Vân Đoá

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Vân Đoá