Lời bài hát được hát bởi Tùng Juynky - Phương Pi

Tiêu đề
Sáng tác bởi