Lời bài hát được hát bởi Tùng Anh ft. Hà Thái Hoàng

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Tùng Anh ft. Hà Thái Hoàng