Lời bài hát được hát bởi Tuấn Hưng ft. Hồng Ngọc

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Tuấn Hưng ft. Hồng Ngọc