Lời bài hát được hát bởi Trường Vũ & Mạnh Quỳnh & Mạnh Đình

Tiêu đề
Sáng tác bởi