Lời bài hát được hát bởi Trường Vũ - Mạnh Đình - Mạnh Quỳnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi