Lời bài hát được hát bởi Trương Tịnh Dĩnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trương Tịnh Dĩnh