Lời bài hát được hát bởi Trương Hàng Duệ- Lý Thạnh

Tiêu đề
Sáng tác bởi