Lời bài hát được hát bởi Trizzie Phương Trinh

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trizzie Phương Trinh