Lời bài hát được hát bởi Trịnh Tú Văn / Sammi Cheng / 鄭秀文

Tiêu đề
Sáng tác bởi