Lời bài hát được hát bởi Trịnh Thăng Bình

Tiêu đề
Sáng tác bởi