Lời bài hát được hát bởi Trịnh Nguyên

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trịnh Nguyên