Lời bài hát được hát bởi Trịnh Công Sơn

Trịnh Công Sơn