Lời bài hát được hát bởi Triệu Hoàng ft. Quân Rapsoul

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Triệu Hoàng ft. Quân Rapsoul