Lời bài hát được hát bởi Trần Y Ly

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trần Y Ly