Lời bài hát được hát bởi Trần Tiến và nhóm Du Ca Đồng Nội

Tiêu đề
Sáng tác bởi