Lời bài hát được hát bởi Trần Thụy

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trần Thụy