Lời bài hát được hát bởi Trần Thử - Minh Nguyệt

Tiêu đề
Sáng tác bởi