Lời bài hát được hát bởi Trần Thu Hà ft. Trần Hiếu

Tiêu đề
Sáng tác bởi