Lời bài hát được hát bởi Trần Thu Hà ft. 5 Dòng Kẻ

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trần Thu Hà ft. 5 Dòng Kẻ