Lời bài hát được hát bởi Trần Thu Hà & Trần Hiếu

Tiêu đề
Sáng tác bởi