Lời bài hát được hát bởi Trần Phương

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Trần Phương