Lời bài hát được hát bởi Trần Hoài Băng

Tiêu đề
Sáng tác bởi