Lời bài hát được hát bởi Tòng Sơn

Tiêu đề
Sáng tác bởi

Tòng Sơn