Lời bài hát được hát bởi Tống Hạo Nhiên

Tống Hạo Nhiên