Lời bài hát được hát bởi Tommy Ngô - Linda Trang Đài

Tiêu đề
Sáng tác bởi